Voor iedereen, met en zonder een beperking, is het belangrijk om de dagelijkse bezigheden naar tevredenheid te kunnen uitvoeren.
Echter is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zij kunnen moeite hebben met bijvoorbeeld het
aantrekken van een broek of het doen van de was.

Wat kan Twentergo voor u betekenen?
Twentergo is een praktijk voor ergotherapie met Almelo als belangrijkste werkgebied. Ergotherapie biedt u een helpende hand als het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer goed lukt. De ergotherapeut inventariseert samen met u welke knelpunten u tegen komt in uw eigen omgeving. Door het geven van advies en gerichte behandeling, maakt ergotherapie het weer mogelijk om uw handelingen naar tevredenheid uit te voeren.

Twentergo kan u tevens advies geven over en begeleiding bieden bij het aanvragen van en omgaan met voorzieningen die nodig zijn om uw kwaliteit van leven te vergroten, zoals woningaanpassingen, een rolstoel of een scootmobiel.

“Ergotherapie behoudt of vergroot uw zelfstandigheid. Het
inschakelen van een ergotherapeut kan er toe bijdragen dat u
langer thuis kunt blijven wonen en minder afhankelijk bent van
ondersteuning door familie of professionele hulpverleners.”

U kunt bij de ergotherapeut terecht met vragen over alle activiteiten op gebieden als zelfverzorging, werk, uitvoeren van hobby’s of verplaatsen in en rondom huis.

Ergotherapie in Almelo maakt uw leven eenvoudiger