Een val komt vaak plotseling en een oorzaak is niet altijd duidelijk aan te wijzen. De gevolgen kunnen ernstig zijn. In 2016 bezochten meer dan 96.000 mensen boven de 65 jaar de eerste hulp na een val.

Als iemand vaker is gevallen, treedt vaak angst om weer te vallen op. Hierdoor ontstaat het risico dat iemand minder gaat bewegen. Minder bewegen betekent minder gebruik van spieren. Met als gevolg dat de spieren minder sterk worden en de kans op vallen juist toeneemt. Ook zal iemand minder snel zelfstandig ergens naar toe gaan, waardoor het moeilijker wordt om sociale contacten te onderhouden en te participeren in de maatschappij.

Tijdens de behandeling worden alle risico’s van vallen met u doorgenomen. Uit deze screening komen de grootste risicofactoren naar voren die voor u van toepassing zijn. Vervolgens zal met u besproken worden hoe u het risico op vallen kunt verminderen.

Individuele cursus valpreventie “Zicht op evenwicht”

Bent u bezorgd om te vallen? Dan is deze cursus heel geschikt voor u!

U bent niet de enige! Ruim de helft van de ouderen is bezorgd om te vallen en vermijdt daardoor activiteiten. Deze bezorgdheid kan bijvoorbeeld komen doordat u zelf bent gevallen of iemand uit uw omgeving heeft zien vallen. U kunt ook bezorgd zijn om te vallen omdat uw gezondheid wat achteruit is gegaan.

Om deel te nemen aan deze cursus moet u korte afstanden kunnen lopen, eventueel met behulp van een rollator of wandelstok.

U leert het volgende in de cursus:

  • Minder bezorgd te worden om te vallen
  • Uw kans op vallen te verminderen
  • Meer te gaan bewegen
  • Optimaal gebruik te maken van uw eigen mogelijkheden
  • Uw dagelijkse bezigheden stapsgewijs weer op te pakken
  • Praktische tips om risico’s op vallen te verminderen

Bovenstaande cursus kan ook in groepsvorm worden gegeven.

shutterstock_355337798