Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers

Dementie is een veelvoorkomend ziektebeeld, die in de toekomst meer zal toenemen. Door de achteruitgang van de hersenfuncties zal het dagelijks handelen steeds meer beperkingen met zich meebrengen.

De meeste ouderen met dementie worden verzorgd door hun partner, naaste familieleden of omgeving. De belasting voor deze mantelzorgers is zwaar. Zonder hulp van de mantelzorg is de oudere met dementie niet meer in staat om zijn activiteit tot een goed resultaat te brengen. Twentergo kan de oudere met dementie en zijn mantelzorgers begeleiden bij het zoeken naar alternatieven en oplossingen en het vinden van een nieuw balans in het dagelijks leven.

Op basis van een wetenschappelijk onderzochte behandelmethode (EDOMAH) gaat de ergotherapeut samen met u en de mantelzorg bekijken hoe u zo lang mogelijk betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid kan blijven uitvoeren.