Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie valt onder het eigen risico van €385,- van uw zorgverzekering. Twentergo heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars, zodat wij direct voor u de kosten bij de zorgverzekering kunnen declareren.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer uren in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekering biedt u daarover meer inzicht. Twentergo kan u hierin ook van informatie voorzien.

De tarieven voor ergotherapie worden jaarlijks geïndiceerd door de NZA, zorgverzekeraars hanteren deze als richttarief. Gemiddeld kost een ergotherapiebehandeling €19,00 per kwartier. Voor een huisbezoek wordt een extra toeslag berekend van gemiddeld €22,00.

Directe Toegang Ergotherapie

U kunt zonder verwijzing de ergotherapeut bezoeken, tenzij uw zorgverzekering dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden. Er zal een korte screening bij u afgenomen worden om te beoordelen of ergotherapie de juiste therapie is voor uw hulpvraag. De huisarts wordt hier altijd over geïnformeerd. 

Voor Covid herstelzorg is altijd een verwijzing noodzakelijk van de huisarts of behandelend specialist.

Algemene voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.