Op het moment dat de hersenen de zintuigprikkels uit de omgeving niet meer goed kunnen verwerken, dan is er sprake van een probleem in de prikkelverwerking. Dit kan veroorzaakt worden door een letsel in het hoofd/nek gebied. Dit leidt tot langdurige klachten, met als gevolg overgevoeligheid voor bepaalde prikkels en ontregeld raken van dagelijkse dingen. 

ASITT is een behandelprotocol, waarbij er met behulp van diverse oefeningen en compensatietechnieken gewerkt wordt aan een verbeterde regulatie van de zintuigprikkels.

De hele dag door verwerk je miljoenen prikkels via de zintuigen. De bekendste zintuigen zijn het zien, het ruiken, het voelen, het proeven en het horen. Naast deze bekende zintuigen kennen we ook nog het evenwicht (vestibulair) en het houdingsgevoel (propriocepsis), die bij verstoring de verwerking behoorlijk kunnen ontregelen.

Klachten die hierdoor ontstaan zijn oa. vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn en overgevoeligheid voor licht en geluid. Gevolgen kunnen zijn dat je je niet goed kan concentreren, een verminderd geheugen, gevoel van onbalans of niet goed meer kunnen multitasken.

De ASITT bevat meerdere oefeningen die opgebouwd worden in gemiddeld 3 tot 6 maanden tijd. Hiermee leer je zintuigprikkels managen. Tevens zal je uitleg krijgen, waarom het lichaam zo reageert op zintuiglijke prikkels. 

Meer informatie kan je teruglezen in dit document.