De ontwikkeling van een kind kan soms anders verlopen dan normaal. Soms heeft een kind dan even een stukje extra aandacht nodig. De problemen doen zich voor in het dagelijks leven op school, thuis of in een andere situatie.

Er kunnen problemen ontstaan in de dagelijkse verzorging als aankleden, hanteren van bestek, tot spel komen of bijvoorbeeld op school slecht kunnen concentreren, continu willen bewegen op school terwijl je moet stil zitten, verminderde ontwikkeling van de schoolse vaardigheden.

Zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek kan een oorzaak zijn van het minder goed kunnen meekomen op school of thuis. Ergotherapie kan hierin een screening en observaties doen om het kind te kunnen leren omgaan met de verwerking van de prikkels van de zintuigen. Meer informatie over dit onderwerp is toegevoegd aan dit schrijven.

Ergotherapie kan ook begeleiding bieden bij het aanvragen van een hulpmiddel bij een lichamelijke of cognitieve beperking. De aanvragen kunnen lopen via de gemeente, verzekering of UWV. Er zal een advies voor een hulpmiddel gegeven worden passend bij het kind en vervolgens wordt er begeleiding geboden bij het aanvragen ervan.