Voor iedereen, met en zonder een beperking, is het belangrijk om de dagelijkse bezigheden naar tevredenheid te kunnen uitvoeren.
Een ziekte of een beperking maakt het normale alledaagse leven ineens lastig. Het doen van boodschappen, aankleden, uitvoeren van een geliefde hobby of werk wordt in één keer anders.

Wat kan Twentergo voor u betekenen?
Twentergo is een praktijk voor ergotherapie met Almelo en omgeving als belangrijkste werkgebied. Ergotherapie biedt u een helpende hand als het uitvoeren van dagelijkse activiteiten niet meer goed lukt. De ergotherapeut inventariseert samen met u welke knelpunten u tegen komt in uw eigen omgeving. Door het geven van advies en gerichte behandeling, maakt ergotherapie het weer mogelijk om uw handelingen naar tevredenheid uit te voeren.

U kunt bij de ergotherapeut terecht met vragen over alle activiteiten op gebieden als zelfverzorging, werk, uitvoeren van hobby’s of verplaatsen in en rondom huis.

Twentergo kan u tevens advies geven over en begeleiding bieden bij het aanvragen van en omgaan met voorzieningen die nodig zijn om uw kwaliteit van leven te vergroten, zoals woningaanpassingen, een rolstoel of een scootmobiel.

“Ergotherapie behoudt of vergroot uw zelfstandigheid. Het
inschakelen van een ergotherapeut kan er toe bijdragen dat u
langer thuis kunt blijven wonen en minder afhankelijk bent van
ondersteuning door familie of professionele hulpverleners.”