Wanneer vermoeidheid je leven langdurig gaat beïnvloeden, spreek je van chronische vermoeidheid. Dit kan worden veroorzaakt door een chronische aandoening of bij overbelasting. Vaak is de oorzaak ook wel niet bekend.

De vermoeidheid zorgt er voor dat je je dagelijkse activiteiten niet meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Samen met de ergotherapeut wordt er bekeken hoe je kan omgaan met deze beperkte energie.

De behandeling is gericht op meer balans vinden tussen rust en activiteit en efficiënter om leren gaan met je beschikbare energie. Uiteindelijk zal het resultaat zijn dat het uitvoeren van de activiteiten die voor jou belangrijk zijn optimaler verlopen, ondanks de vermoeidheid.